ارسال نوشته تحلیلی ـ انتقادی

نوشته تحلیلی یا انتقادی خود را در ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ واژه  ثبت کنید. نوشته شما در تحریریه بررسی خواهد شد و در صورت پذیرفته شدن با نام شما در «رافکا» منتشر خواهد شد.

نوشته‌ای که ارسال می‌شود توسط من نوشته شده و در صورتی که خلاف آن ثابت شود هر نوع مسئولیت قانونی بر عهده من خواهد بود. همچنین بدین‌وسیله حق نشر نوشته فوق را به تارنمای رافکا واگذار می‌نمایم.

Comments are closed.

  • به وقت مرگ
    مدادتراش
    previous arrow
    next arrow
    Slider