بیانیه گشایش «رافکا»

فضای کتاب، کتاب‌خوان‌ها، کتاب‌دوست‌ها، کتاب‌فروش‌ها و دیگر خویشاوندان کتاب پر شده از انبوه ملال آور جمله‌های تکراری. جمله‌ها، شعارها یا ناله‌هایی از این دست که: کتاب نمی‌خوانیم، نمی‌خریم، سرانه مطالعه اینطور است، شمارگان کتاب‌ها آنطور است، فضای مجازی جای کتاب را گرفته و … . همین جمله‌های تکراری خود نشان مهجور بودن کتاب و فرهنگ است. گویی حتی اهالی کتاب، خود، نبوغی، خلاقیتی، ذوقی ندارند که جز ناله سردادن کاری دیگر کنند و اگر فرهنگ در این سرای آتشی رو به خاموشی است، دمی در آن بدمند که شعله‌ای برافروزد.

ما در اینجا، در «رافکا»، تلاش می‌کنیم اطرافمان را خوب نگاه کنیم و راه‌هایی را، هر چند باریک، برای برافروختن شعله فرهنگ در این سرزمین بیابیم، باز کنیم و عیان کنیم. ما در این صفحه اینترنتی، کوتاه کوتاه، مختصر و مفید، آن‌گونه که اهالی دنیای مجازی دوست دارند، از کتاب‌ها می‌گوییم، از فرهنگ و تاریخ ایران، از زیبایی، از هنر، از اندیشه می‌گوییم، از جاهایی که می‌توانیم برویم و حالمان خوب شود، چیزهایی که می‌توانیم بیاموزیم و انسان‌های بهتری شویم می‌گوییم و می‌نویسیم. ما نیز همچون دیگر غم‌خواران فرهنگ، ناله‌هایمان را سرخواهیم داد، ریشه‌های ناکامی و فروبستگی را خواهیم کاوید، اما تلاش خواهیم کرد علاوه بر آن، دست در دست یکدیگر کارهایی کنیم، کارهایی کوچک که آهسته و پیوسته ما را بالا برد، گشایشی در فروبستگی‌هامان ایجاد کند و  دور دست‌های آینده را همچون دوردست‌های گذشته پیش چشممان روشن کند.

در ماه‌هایی که گذشت، همراهانی داشتیم که ما را در آزمودن این تلاش یاری رساندند. دوستانی که برایمان نوشتند، دوستانی که نوشته‌های رفکایی را در صفحه آزمایشی‌اش خواندند و راهنماییمان کردند تا بهتر کار کنیم. از همه آنان سپاس‌گزاریم.

و حالا، در هفته کتاب، درها را می‌گشاییم تا دوست‌داران فرهنگ، همان‌ها که می‌خواهند کاری کنند که این چراغ جانی تازه بگیرد، بیایند و با ما همراه شوند. در این هفته شادمانیم که با گرامی‌داشتن کتاب به استقبال گشایش این صفحه اینترنتی می رویم.

با ما همراه باشید.

تحریریه رافکا

ثبت دیدگاه مسدود شده است.