دیدگاههایی درباره سرشت آدمی، راجر تریگ

فرد فرد ما آدمیان ویژگی‌هایی داریم، برخی اخلاق خوبی داریم و برخی نداریم، برخی در محاسبات ذهنی توانا داریم و برخی در ادبیات، برخی توان کار بالایی داریم و برخی مستعد فعالیت‌های خارق‌العاده بدنی هستیم، ولی آیا انسان‌ها سرشت و طبیعتی واحد دارند که در همهٔ آنان مشترک باشد و بتوان بر اساس آن تحلیل یا تجویزی درباب جامعهٔ انسانی به‌دست داد. اغلب فیلسوفان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان برای دست‌یابی به چنین رهیافتی تلاش کرده‌اند و نظریات متنوعی در این باب پروده‌اند. دیدگاه‌هایی دربارهٔ سرشت آدمی اثری است که به اختصار برخی از مهمترین نظریات در این زمینه را معرفی کرده است. نویسنده در این اثر بر نقطه‌های عطفی در تاریخ فلسفه انگشت نهاده و تلاش کرده است نشان دهد مسیر تحول اندیشه‌ها دربارهٔ سرشت انسان چگونه است. 

راجر تریگ که خود در سنت فلسفهٔ بریتانیایی رشد کرده است، با شیوهٔ مرسوم در این سنت فلسفی بیانی ساده، واضح و منظم را برای طرح مسائل انتخاب کرده است. او با انتخاب یازده فیلسوف اندیشه‌های اساسی آنان را با این رویکرد که چه دستاوردی در شناخت طبیعت انسان داشته‌اند معرفی کرده است. هر بخش از کتاب در آغاز زمینهٔ فکری فیلسوف مورد نظر را معرفی می‌کند و در پایان نحوهٔ ارتباط اندیشه‌های وی با جریان رایج در فلسفهٔ معاصر می‌کاود. در میانه نیز دستاوردهای آن فیلسوف را در شناخت جنبه‌های فردی و اجتماعی طبیعت انسان معرفی کرده است. تأکید نویسنده بر استفاده از اساسی‌ترین نظریات هر فیلسوف برای طرح بحث به‌جای ارجاع به خرده‌نوشته‌ها و گوشه و کنار اندیشه‌های آنان، موجب شده است خواننده با مطالعهٔ این اثر بتواند تاریخ مختصر فلسفه را نیز با تأکید بر نقطه‌های عطفی که نویسنده برگزیده مرور کند. فیلسوفانی که در این اثر به اندیشه‌های آنان پرداخته شده است عبارتند از: افلاطون، ارسطو، آکوینای، هابز، لاک، هیوم، کانت، داروین، مارکس، نیچه، فروید، ویتگنشتاین. ترجمهٔ هر یک از این بخش‌ها را مترجمانی متخصص در زمینهٔ اندیشه‌های آن فیلسوف برعهده گرفته‌اند و در نهایت بهاءالدین خرمشاهی مجموعهٔ ترجمه‌ها را ویرایش کرده است. از این نظر می‌توان ترجمهٔ این کتاب را تا حد زیادی قابل اعتماد دانست. 

دیدگاه‌هایی درباره سرشت آدمی

دیدگاه‌هایی دربارهٔ سرشت آدمی (رویکرد تاریخی)

نویسنده:راجر تریگ

مترجم:جمعی از مترجمان

ویراستار:بهاءالدین خرمشاهی

ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شابک:۹۶۴۴۲۶۱۷۹۸

تاریخ انتشار:۱۳۸۲

نوبت چاپ:دوم

تعداد صفحات:۲۸۶

قطع:وزیری

قیمت:۲۰۰۰ تومان

ثبت دیدگاه مسدود شده است.