فراخوان مسابقه داستان کوتاه

مطالعه، قلم به دست گرفتن و نوشتن، توجه خلاق و هنری به امور و … به ارتقای فرهنگ، اندیشه و آگاهی و افزایش درک زیباشناسانه ما کمک بسیار می‌کند.

????مسابقه داستان کوتاه✒️
موضوع: آزاد
حداکثر تعداد کلمات: ۲۰۰۰ کلمه
مهلت ارسال آثار: ٩۶/٩/۱۶
نحوه ارسال آثار:

اثر خود را از طریق فرم ثبت‌نام در این تارنما ثبت نمایید.

آثار دریافت شده، بررسی و داوری خواهد شد و از میان آثاری که امتیاز ٧٠ و بالاتر داشته باشند از سه نفر نخست تقدیر خواهد شد و هدایایی به آنان تقدیم خواهد شد. علاوه بر این، در صورتی که آثار برتر به حدنصاب لازم برسد همه این آثار با نام نویسندگان داستان‌ها در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.

ثبت دیدگاه مسدود شده است.