لذت نوشتن (۱)

درآمد

روی سخن در اینجا با کسانی است که نوشتن با قلم و روی کاغذ را به تایپ کردن یا به قول قدیمی‌ها ماشین کردن ترجیح می‌دهند. اگر اهل کاغذ و قلم باشید حتما می‌دانید که انواعی از کاغذ و انواعی از قلم برای نوشتن وجود دارد که انتخاب هر کدام در نوع نوشتن و احساسی که از نوشتن به نویسنده دست می‌دهد تأثیر گذارند. بعضی‌ها نام این خصلت را عادت می‌گذارند. می‌گویند: «من عادت دارم با مداد بنویسم.» یا… ولی اگر کمی توجه‌مان را بیشتر کنیم می‌بینیم برای آن فرد نوشتن با مداد لذت‌بخش‌تر است. اگر لذتی در کار نبود شاید عادتی ایجاد نمی‌شد.
گذشته از این‌که عادت باعث می‌شود ما نوع قلم و کاغذمان را انتخاب کنیم یا لذت، نفسِ انتخاب ابزار و مواد نوشتن خود یک تخصص یا بهتر است بگوییم که یک تجربه است و مثل همه تجربه‌های دیگر می‌توان آن‌را به دیگران منتقل کرد. ما در آینده این نوع تجربه‌ها را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
برای فتح باب خوب است بدانید انتخاب قلم و کاغذی متناسب با یکدیگر بخش مهمی از لذت نوشتن را تضمین می‌کند. بعضی کاغذها برای نوشتن با خودکار خوبند و برخی برای خودنویس، برخی برای مداد و به همین ترتیب. همینطور حس نوشتن روی کاغذهای مختلف هم با انتخاب قلم متناسب نسبتی اساسی دارند. حال باید ببینید انتخاب کاغذ برایتان اولویت دارد یا انتخاب قلم. هر کدام مهم‌تر است دیگری را متناسب با آن انتخاب کنید.
در بخش‌های بعدی درباره انوع کاغذ و قلم و ویژگی‌های آن‌ها خواهیم گفت.

لذت نوشتن (۲)

لذت نوشتن (۳)

لذت نوشتن (۴)

لذت نوشتن

ثبت دیدگاه مسدود شده است.