فلسفه عشق، اروینگ سینگر

عشق، ماهیت و فلسفه آن موضوعی است که اروینگ سینگر، سال‌ها پژوهش خود را صرف آن کرده است و این اثر را نه تنها چکیده‌ مهم رویکرد خویش در این زمینه که دفاعیه‌ای از خود در مقام یک متفکر عشق معرفی کرده است. موضوع عشق و بررسی ابعاد گوناگونی از آن در آثار مختلفی از سینگر مود توجه بوده است. سه گانه مهم او در ماهیت عشق، با عناوین «افلاطون تا لوتر»، «عشق شهسوارانه و رمانتیک»، و «دنیای مدرن» در فاصله سال‌های ۱۹۶۶-۱۹۸۹م.منتشر شد. «فلسفه عشق» نخست در ۲۰۰۹م. به بازار آمد و دیدگاه کلی و البته نهایی نویسنده را در موضوع پردامنه و پیچیده عشق مطرح می‌کند.
نویسنده در این اثر کوشیده است مسئله عشق و ابعاد فلسفی و روانشناختی آن را به شیوه‌ای مطرح کند که مخاطبان نه چندان آشنا با فلسفه و پیشینه فلسفی بحث هم بتوانند آن را دریابند و از آن لذت برند؛ با وجود این، درک فحوای کتاب مستلزم آشنایی مخاطب با زمینه‌های فلسفی بحث است. سینگر ضمن به چالش کشیدن این ادعا که عشق رمانتیک، پدیده‌ای جدید و قرن نوزدهمی است، سخن خود را با رویکرد ایده‌آلیستی افلاطون به عشق آغاز می‌کند و قدم به قدم دامنه بحث را به دوره‌های میانه می‌کشاند. عشق شهسوارانه و ابعاد گوناگونی از آن و تببین عشق رمانتیک و طرح دیدگاه فیلسوفانی که بسترساز این عشق بوده‌اند از دیگر موضوعاتی است که هر یک به نوعی نمایانگر فلسفه عشق است و در این اثر به آنها پرداخته شده است.
هرچند سینگر سال‌ها به اندیشه و پژوهش در ماهیت عشق، فلسفه عشق و ابعاد گوناگون عشق بوده، معتقد است همچنان راه پژوهش در این زمینه گشوده و ناتمام است؛ به ویژه پژوهش‌هایی با رویکرد علوم شناختی و عصب‌شناسی که می‌تواند روشنگر ابعادی تازه از عشق باشد.
میثم محمد امینی این اثر را ترجمه و نشر نو با همکاری نشر آسیم آن را در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد.

فلسفه عشق

ثبت دیدگاه مسدود شده است.